FastOut: Bokslutskommuniké 2016

Se bokslutskommuniké

Finansiell översikt

 
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL FYRA 2016
Totala intäkter uppgick till 1,4 MSEK (0,2)
Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-2,2)
Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK (-2,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,05)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2015.


KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HELÅRET 2016
Totala intäkter uppgick till 6,0 MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -6,3 MSEK
Periodens resultat uppgick till -6,4 MSEK  
Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK
Koncernen visar inga jämförelsesiffror för helår då koncernen är nybildad.

ANTAL AKTIER
Bolaget har per 2016-12-31, 56 302 957 aktier.


FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2016. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.


KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport ett 2017 2017-04-28
Delårsrapport två 2017 2017-08-18
Delårsrapport tre 2017 2017-10-27


ÅRSSTÄMMA
Årsstämma planeras till den 18 maj 2017 i Bolagets lokaler på Karlavägen 40 i Stockholm. Årsredovisningen
kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets hemsidor från den 27 april 2017.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2016.01.01 - 2016.12.31) 

 • I januari 2016 startade handeln med FastOut Int. ABs aktier på marknadsplatsen AktieTorget.
 • Catena Fastigheter blev i januari FastOuts första kund inom kommersiella fastigheter.
 • FastOut har under året tecknat avtal med 10 av de 12 största mäklarkedjorna i Sverige.
 • FastOut meddelade i mars att bolaget börjar utveckla en funktionalitet för att möta efterfrågan på drönarvyer tillgängliga för Virtual Reality (VR).
 • Skistar Vacation Club väljer under april FastOut för invändiga och utvändiga 360° tourer. 
 • FastOut tecknade i april avtal med Vasakronan.
 • I maj lanserade FastOut en ny app för drönarpiloter. Appen gör att piloter snabbt och enkelt ska kunna ansluta sig till det växande nätverket och samtidigt börja ta uppdrag och mappa upp områden.
 • FastOut tecknade i juni avtal med Peab som är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. 
 • FastOut meddelande i juni att man expanderar sin verksamhet till Finland efter att avtal tecknats med en större mediakoncern. I augusti gick man ut med att samarbetspartnern är Alma Media.
 • FastOut har i augusti tecknat avtal med Finn.no, Norges största digitala marknadsplats. 
 • I augusti tog styrelsen i FastOut beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om högst 10 456 254 SEK.
 • FastOut lanserar i september ett VR-koncept tillsammans med Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag.
 • Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i slutet på oktober en dom avseende användningen av kameradrönare (78-16). Domstolen gjorde klart att kameradrönare som kan användas för personövervakning faller under kameraövervakningslagen, KÖL.
 • FastOut har i november ansökt om att få sin teknik prövad hos Länsstyrelsen för att kunna återuppta verksamheten med att ta nya drönaruppdrag i Sverige. 
 • FastOut meddelar i november att man i samband med drönardomen omorganiserar för ett ökat internationellt fokus. 
 • FastOut signerade i november samarbetsavtal med första kund på spanska solkusten för användning av Fastouts IT-plattform.
 • Fastout meddelar i december att bolaget skapar en VR-produkt för massmarknaden.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Finlands största bostadssajt Etuovi.com lanserade i januari 360° drönarvyer i samarbete med FastOut.
 • FastOut meddelade i februari att bolaget expanderar verksamheten till Portugal med första kunden signerad.
 • FastOut får den 15 februari godkänt från Länsstyrelsen att återuppta drönarfoto i Stockholms län i enlighet med KÖL.

VD har ordet 

2016 var ett mycket händelserikt år för FastOut. Det var första året som noterat aktiebolag och mitt första år som VD för bolaget. När jag blickar tillbaka kan jag se att vi åstadkommit mycket och tagit bolaget en bra bit framåt även om vi fortfarande har den största delen av resan framför oss.

På produktsidan vill jag lyfta fram två större projekt som vi utvecklat och lanserat under året. En efterlängtad app för våra anslutna drönarpiloter lanserades i maj. Genom appen kan piloter ta kundunika uppdrag och snabbt mappa upp större områden med 360° vyer. Appen blev snabbt populär och hjälpte oss att ansluta fler än 100 drönarpiloter över hela landet.

FastOut har även tagit fram en Virtual Reality-produkt som nu är en del av vårt ordinarie utbud, där vi låter våra användare skapa så kallade 360° VR-tourer. Detta är en toppmodern och snabb visning av fastigheter där användare kan hoppa mellan utsiktspunkter i närområdet och sedan in i fastigheten. Dessa tourer är kompatibla med mobil, surfplatta, dator och VR-glasögon. För att se en virtuell tour klicka här. 

Vår vision med den nya VR-produkten är att alla objekt som säljs eller hyrs ut ska kunna ha en invändig 360° VR-tour till en låg kostnad. Det ger ett stort mervärde för konsumenter när en fysisk närvaro simuleras. Vi har byggt en app kopplad till en kamera och automatiserat hela processen. Vi har lagt stor vikt vid att skapa en intuitiv app som ska vara snabb och enkel att använda. Exempelvis tar det cirka 5-10 minuter att skapa en tour i en trerummare. Kunden betalar en månadskostnad för appen och har därefter möjlighet att skapa obegränsat antal VR-tourer. Här ser FastOut en mycket stor potential och användningsområdena för VR-produkten är bred.

2016 bjöd tyvärr också på oförutsedda händelser. Domen från Högsta förvaltningsdomstolen i slutet av oktober ställde till det för en hel bransch då fotografering med drönare plötsligt krävde tillstånd i enlighet med kameraövervakningslagen, KÖL. I samband med detta motarbetades innovation inom en kraftigt växande bransch och många arbetstillfällen försvann. Politiker och allmänhet har pressat på från flera håll, vilket gjort att justitieministern lovat en snabb lagändring med syfte att undanta drönare från KÖL. Lagändringen förväntas träda i kraft den 1 augusti 2017.

FastOuts initiala reaktion på domen, efter konsultation med juridisk expertis, var att den inte bör vara applicerbar på FastOut. Detta eftersom tekniken i FastOuts plattform omöjliggör personövervakning. Det mest ansvarsfulla vi som bolag kunde göra innan vi fått klart besked från vår ansökan hos Länsstyrelsen var att pausa möjligheten för kunder att beställa nya drönaruppdrag i Sverige. Konsekvensen blev att vi tappade intäkter och en efterföljande anpassning av organisationen

efter de nya förutsättningarna. Vi flyttade fokus från den svenska marknaden och ökade istället våra ansträngningar för en snabbare expansion av våra befintliga och kommande utlandsetableringar.

Den 15/2 fick vi ett positivt besked från Länsstyrelsen att återuppta verksamheten med drönarfoto i Stockholms län och vi väntar nu även svar på vår ansökan för ett generellt tillstånd i hela Sverige. Då ansökningarna i Stockholm län och den generella ansökan för hela Sverige var identiska förbereder vi verksamheten för ett positivt beslut även här.

På säljsidan har vi haft framgång och landat många nya kunder under året som varit. Utöver mäklarbranschen, där vi har ramavtal med 10 av de 12 största mäklarkedjorna i Sverige, har vi tecknat avtal med kunder inom flera nya branscher. Vi har nu kunder inom turism, kommersiella fastigheter, bygg och anläggning samt större online-portaler. Ni kan läsa mer om hur FastOuts produkterbjudande ser ut mot dessa branscher genom att klicka här. 

2016 var också året då FastOut expanderade utanför Sveriges gränser. Vi jobbade intensivt med detta och har nu kunder samt en större bildbank i Norge, Finland och Spanien. I Norge var det Finn.no, som bland annat har Norges största marknadsplats för bostäder, som valde att bli först ut och investera i vyer över Oslo samt integrera dem i besökarnas upplevelse på hemsidan. I Finland fick vi också en drömpartner i Alma Media, ett av Finlands största mediabolag, som äger den största digitala marknadsplatsen för bostäder. I Finland har vi mappat upp Helsingfors med omnejd med 360°-vyer som via Alma Media blir tillgängliga för mäklarbranschen. Alma Media kommer också att agera återförsäljare av FastOuts produkter mot mäklare.

I Spanien har FastOut mappat upp ett större område som inkluderar Malaga, Marbella och Estepona med 360°-vyer. Vi har redan flera signerade avtal och jobbar intensivt med att aktivera ytterligare kunder i området. Med glädje kunde vi i februari också meddela att FastOut nu går in i Portugal där första kunden är signerad. Nu påbörjas ett arbete med att mappa upp i ett område längst kusten utanför Lissabon. Vi kommer att fortsätta jobba aktivt under 2017 för att både expandera i befintliga marknader, men också för att etablera FastOut i nya länder.

Sett till resultatet är det tydligt att drönardomens effekter blev märkbara för FastOut, då vi inte kunnat ta nya uppdrag i Sverige under kvartal fyra samt större delen av kvartal ett 2017. För sista kvartalet var intäkterna på den största marknaden Sverige lägre än tidigare förväntat. Trots domens konsekvenser landade de totala intäkterna för kvartalet på 1,4 miljoner kronor och för helåret på 6 miljoner kronor.

FastOut går in i 2017 med en ny VR-lösning, nya geografiska marknader i sikte och en betydligt starkare produkt. Drönare och VR är båda kraftigt växande branscher och vi ser därför mycket positivt på framtiden.

Alexander Greidinger

Verkställande Direktör

FastOut Int. AB

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Edselius, styrelseordförande FastOut,  +46 (0)730 911 211

Denna information är sådan information som FastOut Int. AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring. Mer information om bolaget finns på www.fastout.com


Se bokslutskommuniké  Further information about FastOut

Publicerat: 2/17/2017 11:07:39 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se