AcouSort: AcouSort har erhållit Notice of Allowance avseende ansökan om patent i USA och ger uppdatering kring Europapatentet

PDF version

AcouSort AB (”AcouSort”) meddelar idag att det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office, har utfärdat ett så kallat ”Notice of Allowance” avseende AcouSorts patentansökan. Detta innebär att amerikanska patentverket avser att bevilja AcouSorts patentansökan i USA. Efter formellt godkännande, vilket förväntas erhållas under Q2 2017, är patentet giltigt till och med den 27 september 2032. Som tidigare kommunicerats har AcouSort även ansökt om patent för teknologin hos Europeiska patentverket, EPO. Denna ansökan är godkänd och validerat i ett antal strategiskt relevanta länder.

Amerikanska patentverket har i ett Notice of Allowance meddelat att de avser godkänna AcouSorts patentansökan med patentansökan US14/374,793. Patentansökan avser 2D-fokusering vid separation av celler eller partiklar och utgör ett viktigt skydd för delar av AcouSorts teknologi. Formellt godkännande förväntas erhållas under Q2 2017 och patentet är därefter giltigt till och med den 27 september 2032. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår dock ett antal administrativa åtgärder, t.ex. betalning av avgift för patentet. Som tidigare kommunicerats har AcouSort även ansökt om patent för teknologin hos Europeiska patentverket, EPO, med patentnummer EP2761291. Denna ansökan er godkänd och validerad i ett antal strategiskt relevanta länder inom Europeiska Patentkonventionen. De länder som AcouSort validerat det europeiska patentet i är Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Schweiz. Det europeiska patentet är giltigt till och med den 27 september 2032. 

VD Torsten Freltoft kommenterar

”Det är glädjande att vi nu har erhållit Notice of Allowance för vår amerikanska patentansökan samt godkänt europeiskt patent avseende vår teknik för 2D-fokusering. Detta kan bli en central teknologi för våra framtida produkter och med ett godkänt patent stärks våra framtida potentiella affärsmöjligheter. Notice of Allowance-beslutet och det europeiska patentet innebär en tydlig värdeökning av vår IR-portfölj.”


För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.


PDF version  Further information about AcouSort

Publicerat: 2/17/2017 1:42:29 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se