Xtranet: Bokslutskommuniké januari - december 2016

Se bokslutskommuniké

Kostsam tillväxt. Ljusning i sikte.

(Se tabell som bifogad pdf-fil.)

Inklusive förvärv var intäktsökningen drygt 40 % under årets sista kvartal, jämfört samma period 2015, och över helåret 54 % jämfört med hela 2015. Tillväxten har varit kostsam och resultatet i utförda projekt har varit betydligt sämre än kalkylerat, även i årets sista kvartal, vilket sammantaget har genererat stora förluster. Den senaste perioden har i bolaget präglats djupt av kraftiga nedskärningar och andra åtgärder för att stabilisera och rationalisera verksamheten.

Styrelsen och bolagsledningen har arbetat med en lång rad åtgärder för en omställning och vändning till stabilt uthållig lönsamhet. Bland åtgärderna ingår kostnadsbesparingar om drygt 8 Mkr på årsbasis, tillsättande av mer seniora tekniker, effektivare hantering av projekt samt skapande av en enklare och rakare bolagsstruktur. Nedskärningar och andra åtgärder beräknas ge full effekt från årets andra kvartal.

Stor energi läggs samtidigt på att öka försäljningen inom Fiber-To-The-Home (FTTH) på en marknad som, baserat på antal förfrågningar och annonserade upphandlingar, bedöms öka även 2017 i enlighet med tidigare använda prognoser. 

Se vidare bifogad bokslutskommuniké.   

För mer information, vänligen kontakta:

Hafsteinn Jonsson, VD i Xtranet

0708-544 500

hafsteinn.jonsson@xtranet.se

Om Xtranet

Xtranet är tillsammans med dotterbolaget Exalt en av Sveriges få helhetsleverantörer inom höghastighetsbredband. Xtranet är ledande inom design, projektering, installation, drift och underhåll av fiberbaserade nät, på både passiv och aktiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet.

Våra kunder är stadsnät, fastighets- och telekombolag, samfälligheter samt offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs under varumärket Xtranet, med Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) som moderbolag tillsammans med dotterbolaget Exalt Installation och Exalt Network. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och har AAA-rating samt är certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se


Se bokslutskommuniké  Further information about Xtranet

Publicerat: 2/17/2017 1:45:58 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se