PlayHippo: Playhippo AB (publ) publicerar informationsmemorandum för tidigare  annonserad nyemission.

Se pressmeddelande

Playhippo AB (publ) listat på AktieTorget kommer som tidigare annonserats att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare för denna emission publicerar vi nu det informationsmemorandum som beskriver Bolaget och emissionen.

Styrelsen i PlayHippo beslutade den 16 januari 2017 att med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 december 2016 genomföra en garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Informationsmemorandum finns tillgängligt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se fr.o.m idag samt Bolagets hemsida www.playhippoab.se från och med den 21 februari 2016.

Stockholm i Februari 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 2/17/2017 4:10:18 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se