AktieTorget: Marknadsmeddelande 52/17 - Initiator Pharma A/S noteras på AktieTorget den 16 mars, 2017 - korrigerad version

Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Rättelse i tidigare idag offentliggjort Marknadsmeddelande avseende bolagets juridiska form från AB till A/S.   

Första handelsdag på AktieTorget för Initiator Pharma A/S:s aktie är den 16 mars 2017.  Kortnamnet för aktien är INIT.


Det totala antalet aktier i bolaget är 8 683 943.

Information om aktien:

Kortnamn: INIT
Aktienamn: Initiator Pharma A/S
ISIN-kod: DK0060775872
OrderBoks-ID: 134866
Organisationsnummer: CVR:37663808
Kvotvärde: 0,105 DKK
Första handelsdag: 16 mars, 2017
Antal aktier: 8 683 943
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 10 mars 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 


Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

Publicerat: 3/10/2017 10:26:28 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se