AktieTorget: Marknadsmeddelande 60/17- Sista dag för handel med SynAct Pharma AB:s teckningsoptioner SYNACT TO 1 är den 21 mars (korrigerad version)

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Korrigerad versision pga felaktigt datum avseende sista dag för handel. Rätt datum är den 21 mars 2017.

Sista dag för handel i bolagets teckningsoptioner, (SYNACT TO 1), är den 21 mrs 2017.  
 
Information om teckningsoptionen: 

Kortnamn: SYNACT TO 1
ISIN-kod: SE0008320972
Oderboks ID: 124164
Sista handelsdag: 21 mars 2017 
 
Stockholm den 15 mars 2017.
 
 
För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se
 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 3/15/2017 4:21:35 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se