SynAct: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Se pressmeddelande

För närvarande pågår nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets listningsemission i maj/juni 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 21 mars 2017 och nyttjandeperioden avslutas den 23 mars 2017. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i SynAct till en kurs om 6,40 SEK per aktie.

Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 23 mars 2017 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske under vecka 16, 2017.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 21 mars 2017.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, se teaser och anmälningssedel som finns att tillgå på SynActs (www.synactpharma.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.    

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                         Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                                                                          CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                         Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com                                                              E-post: hs@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB utvecklar läkemedel mot akuta försämringar vid inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat AP1189 är avsedd för behandling av psoriasisartrit – en form av akuta ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis.

Prekliniska studier visar att AP1189 har en unik förmåga att både minska inflammationen och påskynda utläkningen av ledskadorna. AP1189 har potential att kunna ges i tablettform en gång per dag. Resultat från en klinisk fas I-studie beräknas bli tillgängliga i slutet av 2017. Bolagets ambition är att därefter genomföra en fas IIa-studie, för att sedan teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. 


Se pressmeddelande  Further information about SynAct

Publicerat: 3/17/2017 2:30:42 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se