Oboya: Oboya Horticulture växer i Kina med ökad e-handel och nya order

Se pressmeddelande

Oboya Horticulture har genom sitt dotterbolag Oboya Commerce & Trade Co Ltd i Kina tagit flera nya order från större kunder i Kina. Dessa avser leveranser av olika produkter från Oboyas produktsortiment såsom substrater, krukor och förpackningsmaterial. Det sammanlagda ordervärdet uppskattas till ca 20 MSEK och kommer att levereras löpande under 2017.

”Vi ser en allt större efterfrågan av våra produkter i Kina. Oboya Commerce & Trade är vårt säljbolag för den inhemska kinesiska marknaden. Vi har idag 25 personer anställda som arbetar med försäljning både till professionella odlare och till konsument. Vår e-handel växer stadigt och vi ser i år en betydande tillväxt på den kinesiska marknaden. Vi har de senaste åren utvecklat vår försäljningsorganisation i Kina och ser nu att det ger resultat ”, säger Mikael Palm Andersson, CEO för Oboya Horticulture Industries AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, CEO Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Tillverkning sker i våra fabriker i Kina, Polen, Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.


Se pressmeddelande  Further information about Oboya

Publicerat: 3/17/2017 4:28:28 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se