Phase Holographic: Phase Holographic Imaging och Malmö högskola får 2,3 miljoner kronor för att detektera blodburna cancerceller

Document dividerGlycoImaging-logo

Phase Holographic Imaging (PHI) tillsammans med en grupp av experter från bl.a. Malmö högskola beviljades nyligen ett bidrag om 2,3 miljoner kronor från statliga KK-stiftelsen. Projektanslaget syftar till att i nära samarbete med GlycoImaging utveckla förbättrade metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera.

Det saknas idag metoder för att enkelt upptäcka cancer – t.ex. med ett blodprov. Cancer upptäcks därför i allmänhet först då patienten uppsöker läkare på grund av de symptom cancern framkallar. Tyvärr innebär detta allt för ofta att cancern behandlas för sent. Innan cancern ger symtom frigörs dock ofta cancerceller i blodet. Förbättrade detektionsmetoder av blodburna cancerceller skulle göra det möjligt att med ett rutinmässigt blodprov upptäcka aggressiv och svårbehandlad cancer före cancern ger symtom.

GlycoImaging är ett samarbetsprojekt mellan PHI, Malmö högskola och fyra internationella forskningsinstitut. Genom att kombinera PHI:s HoloMonitor-teknik med en ny typ av cancermarkörer syftar GlycoImaging till att utveckla mer känsliga metoder, för att kunna upptäcka och diagnostisera cancer på ett tidigare stadium än vad som i dag är möjligt. GlycoImaging finansieras med ett tidigare bidrag om 2,1 miljoner euro från Europeiska Kommissionen.


Läs mer på GlycoImagings hemsida

“Det långsiktiga målet är att utveckla nya och förbättrade kliniska metoder för att diagnostisera cancer. Samma metoder kan med fördel även användas i prekliniska sammanhang. Projekten bidrar därför också med expertis och resurser till att i närtid förbättra och utöka vår nuvarande produktlinje av HoloMonitor-produkter, ämnade för den prekliniska forskningsmarknaden”, säger VD Peter Egelberg.

För att möjliggöra en kommersialisering av de utvecklade metoderna och dess betydande marknadspotential äger PHI rätt att fritt förvärva alternativt licensiera de immateriella rättigheter som framkommer i projekten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2017.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.


Document dividerGlycoImaging-logo  Further information about Phase Holographic

Publicerat: 3/20/2017 8:50:12 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se