NFO Drives: VD ökar sitt innehav i bolaget.

Läs som pdf

VD köper ytterligare 200 000 aktier i bolaget.

NFO Drives VD, Johan Braun ökar sitt innehav den 16 mars med att köpa ytterligare 200 000 Aktier i bolaget. Han äger sen tidigare 700 000 aktier och äger nu således 900 000 aktier i bolaget.

Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@nfodrives.se
 

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se


Läs som pdf  Further information about NFO Drives

Publicerat: 3/20/2017 9:36:58 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se