Ecoclime: Amerikansk fond erbjuder Ecoclime finansiering för tillväxtinvesteringar

Läs som pdf

Den amerikanska investeringsfonden GEM har uppvaktat Ecoclime och erbjudit företaget 9 miljoner dollar i form av ett finansieringsavtal. Ecoclimes styrelse har beslutat att Ecoclime på basis av erbjudandet ska inleda förhandlingar med den amerikanska investeringsfonden.

Det viktigaste villkoret för att investeringsfonden ska medverka som finansiär är att bolaget genomför nyemissioner riktade till investeringsfonden inom 18 månader. De villkor som angetts som utgångspunkt för förhandlingarna innebär lägre kostnader för bolaget vid nyemissioner än de villkor som normalt gäller för mindre tillväxtbolag på den svenska aktiemarknaden. Utgångspunkten i förhandlingarna är att de nuvarande aktieägarna ska kunna medverka i företrädesemissioner på samma villkor som riktade emissioner till den amerikanska investeringsfonden, vilket fonden också accepterat så här långt i diskussionerna.

Kontakt:
Lennart Olofsson VD, 070-5371642

Denna information ärdan information som Ecoclime Comfort Ceilings AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e Mars 2017.

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energilagring, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste finansieringen den mest flexibla komfortventilationen (värme/kyla) samt den effektivaste energioptimeringen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime den självklara lösningen till fastighetsägare, hyresgäster för inomhuskomfort och det globala klimatet.


Läs som pdf  Further information about Ecoclime

Publicerat: 3/20/2017 11:59:45 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se