Igrene: Flerveckorstest med gasproduktion återupptas

Se nyhetsbrev

Det test med produktion av metangas, som måste avslutas i tidig november 2016 p.g.a problem med metanhydrat,  återupptas sedan testanläggningen nu delvis byggts om.

Som tidigare meddelats har Igrene i det produktionshål, som planeras borras till 500 meters djup, redan på nivån 257 meter påträffats sådana gasvolymer att det bestämts att utföra ett långtidstest på denna nivå.  

I tidig november påbörjades ett flerveckorstest. Redan efter fem dygn måste dock testet avbrytas då gasen bildade iskristaller, s.k metanhydrater, som satte igen gasledningar och instrument och hotade att förstöra testanläggningen.  

Detta test avsåg att ge en uppfattning om gasmängden i relation till mängden vatten samt den totala mängden gas som kan utvinnas på detta måttliga djup.

En viktig del var att undersöka huruvida tryck och gasvolymer  är stabilt, avtar eller ökar över tiden.

Det som blev ett korttidstest visade att gasvolymerna ökade kraftigt över tiden och att mängden gas per enhet vatten vida överstiger vad som antagits i de teoretiska beräkningarna över sannolika gasvolymer i Morafältet. 

Fenomenet med metanhydrater skall inte uppstå på detta ringa djup men  tyder på att här har Igrene sannolikt kontakt med reservoarer med fri gas under högt tryck.

METANHYDRAT

Metanhydrat är metanhaltig is och ser ut ungefär som vanlig is. Då den antänts under testet  brinner den med gul låga.

Metanhydrat är bara stabilt vid låga temperaturer eller höga tryck. I naturen finns metanhydrat dels i permafrosten i Sibirien, dels i sediment på världshavens botten.

För ytterligare information

kontakta Mats Budh, verkställande direktör,       

mats.budh@igrene.se

070-650 62 26                                                   

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 2 500 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 14 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  


Se nyhetsbrev  Further information about Igrene

Publicerat: 4/20/2017 10:09:00 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se