Wiema: Wiema presenterar ny styrelse och VD

Se pressmeddelande

Vid en extra bolagsstämma i Helsingborg den 19 april 2017, valdes en ny styrelse och ny VD.

Wiemas styrelse är härmed fulltalig med tre nya styrelsemedlemmar och två nya styrelsesuppleanter. Vid det efterföljande styrelsemötet konstituerade sig den nya styrelsen och en ny VD valdes.

-       Sammanställningen av den nya styrelsen markerar en ny era för Wiema, då den gamla styrelsen ersatts av nya drivande och aktivt involverade personer i bolaget. Styrelsen ser fram emot nya utmaningar och ett aktivt engagemang mot ett starkare affärsår, säger Victoria Tiblom, styrelseordförande.

Till ny VD för Wiema utsågs Sofi Häckter.

-       2017 kommer att bli ett fantastiskt intressant och utvecklande år för Wiema, säger Sofi Häckter. Våra produkter och innovativa teknik har väckt stor uppmärksamhet i branschen. 

Wiemas styrelse består av följande personer.

Styrelseledamöter: Sofi Häckter, Ludwig Schultheiss, Victoria Tiblom, Henrik Werner.

Styrelsesuppleanter: Göran Erlandsson, Patrik Johansson.

För ytterligare information, kontakta:
Sofi Häckter, VD Wiema                          
E-post: info@wiema.com                                   
www.wiema.com

Denna information är sådan information som Wiema AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017.

Wiema, tidigare Dentware, grundades 2011. Bolaget tillverkar kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i zirconium och koboltkrom, med hjälp av avancerad och delvis unik CAD CAM teknik. Genom dotterbolaget Brånemark Integration AB tillverkas även implantat. 

___________________________
Helsingborg, april 2017
Wiema AB (publ)
Styrelsen


Se pressmeddelande

Publicerat: 4/21/2017 9:41:43 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se