Acrinova: Acrinova AB (publ) säljer fastighet i Borås

Läs som pdf

Acrinova har idag sålt fastigheten Borås Räveskalla 1:348. Fastigheten säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar värdet i balansräkningen per 161231. Likviditetsmässigt blir nettoeffekten en kassaförstärkning uppgående till ca 4,5 mkr.

Köpare är FM Finans Fastigheter AB.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90                   

VD, Acrinova AB (publ)                                                                                         


Läs som pdf  Further information about Acrinova

Publicerat: 4/21/2017 12:21:44 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se