Rootfruit: Årsredovisning och Koncernredovisning för Rootfruit Scandinavia AB (publ) 2016

Se hela Årsredovisningen i pdf

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering

Bokslutskommunike 2016: 28 februari 2017


Se hela Årsredovisningen i pdf  Further information about Rootfruit

Publicerat: 4/21/2017 1:56:01 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se