Invent Medic: Invent Medic Sweden AB: Sista dag för handel med BTA

Läs som pdf

I mars 2017 genomförde Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 002 500 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 26 april 2017 och stoppdag är den
28 april 2017.

1 002 500 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 3 maj 2017. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Invent Medic till 10 225 500 stycken och aktiekapitalet uppgår till 902 250,00 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För frågor relaterade till nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post:info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se


Läs som pdf  Further information about Invent Medic

Publicerat: 4/21/2017 3:29:31 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se