True Heading: True Heading AB (publ) styrelse föreslår en delning av bolagen True Heading AB och Seapilot AB.

Läs som pdf

True Heading kommer att till årsstämman den 23 maj 2017 söka stämmans mandat för att utreda en möjlig delning av bolagen True Heading AB och det helägda dotterbolaget Seapilot AB genom utdelning till aktieägarna.

Styrelsen och en majoritet av ägarna i True Heading AB föreslår att bolaget True Heading AB och dotterbolaget Seapilot AB skall separeras genom utdelning av dotterbolagsaktierna till befintliga aktieägare i True Heading AB.  Styrelsen kommer därför söka årsstämmans mandat att gå vidare och utreda frågan om utdelning av dotterbolagsaktierna. Om styrelsen får stämmans stöd i frågan är avsikten att ett förslag anpassat till tillgängliga utdelningsbara medel och skattemässiga aspekter skall läggas fram på en extra stämma senare under året. Ett komplett utdelningsförslag och övriga erforderliga handlingar kommer att tillhandahållas inför den extra stämma som ska fatta beslut om utdelningen. Avsikten är att aktiekapitalet i Seapilot i samband med utdelningen skall höjas till 500 000 kr, att bolaget skall bli publikt samt att aktierna skall listas på Aktietorget om så är möjligt.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017.

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.comLäs som pdf  Further information about True Heading

Publicerat: 4/21/2017 3:32:45 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se