Enrad: Enrad AB offentliggör tilläggsmemorandum

Se pressmeddelande

Enrad AB (”Enrad”) offentliggör härmed tilläggsmemorandum med anledning av de två pressmeddelande som bolaget har offentliggjort den 19 juni 2017, efter att bolaget den 31 maj offentliggjort memorandum inför bolagets emission av aktier med teckningstid 31 maj – 21 juni 2017. Tilläggsmemorandumet finns att tillgå på bolagets hemsida www.enrad.se, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se

För mer information om pågående emission av aktier och planerad notering på AktieTorget, vänligen kontakta:

Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se


Se pressmeddelande  Further information about Enrad

Publicerat: 6/19/2017 9:00:02 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se