Sivers IMA: Nyemissionen i Sivers IMA har registrerats

Läs som pdf

Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA” eller ”Bolaget”) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 14 – 29 juni 2017 efter beslut på årsstämma den 30 maj 2017. 

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 14 juli 2017. I samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Aktietorget är den 20 juli 2017. Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Sivers IMA ökat med 11 635 415,50 SEK genom emission av 23 270 831 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 46 541 663 SEK, fördelat på 93 083 326 aktier. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: anders.storm@siversima.com  

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.


Läs som pdf  Further information about Sivers IMA

Publicerat: 7/17/2017 12:05:27 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se