AktieTorget: Marknadsmeddelande 200/17 - Enrad AB noteras på AktieTorget den 24 juli, 2017

Läs som pdfDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Första handelsdag på AktieTorget för Enrad AB:s aktie är den 24 juli 2017. Kortnamnet för aktien är ENRAD.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 2 586 785,00 SEK fördelat på 5 173 570 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: ENRAD

Aktienamn: Enrad
ISIN-kod: SE0009994858
OrderBoks-ID: 141340
Organisationsnummer: 556747-1395
Kvotvärde: 0,50 SEK
Första handelsdag: 24 juli, 2017
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 5 213 600
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 18 juli, 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 


Läs som pdfDocument dividerSee market notice

Publicerat: 7/18/2017 3:38:38 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se