AktieTorget: Marknadsmeddelande 205/17 - Sista dag för handel i Xtranet Gruppen i Stockholm AB:s BTA

Läs som pdfDocument dividerRead as pdf

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, XTRA BTA, är den 25 juli 2017.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: XTRA BTA
ISIN-kod: SE0009947658
Orderboks-ID: 137816
Sista handelsdag:         Den 25 juli, 2017.

Stockholm den 20 juli 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se


Läs som pdfDocument dividerRead as pdf

Publicerat: 7/20/2017 4:59:08 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se