AktieTorget: Marknadsmeddelande 210/17 - Information om teckningsoption Redwood Pharma TO 2 i Redwood Pharma AB

Läs som PDF.Document dividerTO2 Redwood trading

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Första dag för handel med teckningsoptioner Redwood Pharma TO 2 är den 4 augusti 2017.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 2 – 16 oktober, 2017.

Sista dag för handel är den 12 oktober 2017.

Information om optionen:

Kortnamn: REDW TO 2
ISIN-kod: SE0009994700
Orderboks-ID: 141864
Handelsperiod: Den 4 augusti 2017 till den 12 oktober 2017
Teckningsperiod: Den 2 oktober 2017 till den 16 oktober 2017  
Villkor: Två (2) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen motsvarar 80% av ett volymvägt genomsnitt för Bolagets aktier under perioden 18 – 29 september 2017. Teckningskursen kan dock inte överstiga 5,52 SEK/aktie.

Stockholm den 26 juli 2017 

AktieTorget
08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se 


Läs som PDF.Document dividerTO2 Redwood trading

Publicerat: 7/26/2017 12:57:37 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se