Raybased: Handel i TO1

Se pressmeddelande.

Raybased AB (publ) meddelar härmed att första dag för handel i TO 1 är beslutad till 16 augusti 2017.

Villkor för teckningsoptioner
Innehav av sex (6) teckningsoptioner TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny Aktie i Raybased till en teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen för en (1) Aktie i erbjudandet. Erbjudandet gäller från och med 8 januari 2018 till och med 31 januari 2018.

 Teckningskurs: 10,40 kr per Aktie genom teckningsoption T0 1

ISIN-kod för teckningsoption: SE0009983885

För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                          Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 - 486 688                                           Telefon: 0708 - 237 004
E-post: lennart.olving@raybased.com            E-post: lars.elmberg@raybased.com

Om Raybased 

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.


Se pressmeddelande.  Further information about Raybased

Publicerat: 8/9/2017 3:49:41 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se