AktieTorget: Marknadsmeddelande 215/17 - Sista dag för handel med Redwood Pharma AB:s teckningsoption TO 1 är den 29 augusti 2017

Läs som pdfDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, REDW TO 1, är den 29 augusti 2017. 

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn: REDW TO 1
ISIN-kod: SE0008294904
Oderbok-ID: 124157
Sista handelsdag: 29 augusti 2017

Stockholm den 16 augusti 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 


Läs som pdfDocument dividerSee market notice

Publicerat: 8/16/2017 4:48:34 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se