Recyctec: Kommersiell uppdateringRecyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) avger här en statusrapport rörande avtal och försäljning. Bolaget genomför just nu omförhandlingar och marknadsbearbetning med syfte att säkerställa en stabil ström av inkommande använd glykol och för att generera försäljning av bolagets egna produkter EarthCare. 

Bolaget är nu inne i en fas med omförhandling av flertalet av avtalen med våra kunder, allt med syfte att nå en bättre lönsamhet. Vi kan nämna att vi har omförhandlat våra avtal med Chemi Clean och Ahlsell, där det avser både försäljning av EarthCare och mottagande av använd glykol. Dessa båda avtalen har en prognos på årsbasis av 2,1 milj SEK.

Att säkerställa en stabil ström av inkommande använd glykol direkt från källan ger både effektivare produktionsprocess då varan är av känd kvalité och förutsättningar för att sälja EarthCare direkt till samma kund. På detta sätt skapas ett effektivt och lönsamt naturligt kretslopp.

I denna pågående process ser Bolaget till att våra diskussioner och förhandling når ut till slutkunderna, vilket i detta fallet är fastighetsägarna. Som exempel kan nämnas att Wihlborgs nu går ut med en rekommendation om att använda ”återvunnen glykol” i sina kyl/värme-system.

 - Det ser positivt ut när det gäller vårt kommersiella arbete, där vi nu har en effektiv bearbetning och uppföljning. Jag ser att vi når ut till nya och gamla kunder med vår affärsidé om att både tillhandahålla tjänsten att ta omhand använd glykol men även sälja formulerade produkter-EartCare. Vi når även nya intressenter från våra nordiska grannländer i detta arbete, säger avslutningsvis VD Niklas Ekman.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:

Niklas Ekman, VD                                                        Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se                         E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 073 – 147 72 80                                                   Tel: 070 - 855 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2017.


  Further information about Recyctec

Publicerat: 9/12/2017 3:03:30 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se