AktieTorget: Marknadsmeddelande 225/17 - Information om företrädesemission Oboya Horticulture Industries AB

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie (OBOYA B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 15 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 18 september 2017.

För en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier av serie B för 11,50 sek per aktie. (3:10 á 11,50 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 25 september fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: OBOYA TR B
ISIN-kod: SE0010413625
Orderbok-ID: 143685
CFI: RSXXXX
FISN: OBOYA/TR B
Första handelsdag: 25 september 2017
Sista handelsdag: 5 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: OBOYA BTA B
ISIN-kod: SE0010413633 
Orderbok-ID: 143686 
CFI: ESXXXX
FISN: OBOYA/BTA NV B
Handelsperiod: 25 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.  
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 13 september 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 9/13/2017 8:56:19 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se