AktieTorget: Touchtech godkänt för notering på AktieTorget

Läs som PDF.

Touchtech är ett Göteborgsbaserat teknikbolag som utvecklar och designar interaktiva helhetslösningar till detaljhandeln med syfte att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att förstärka försäljningsorganisationen och vidareutveckla bolagets produkter. 

Touchtech grundades år 2008 och har som mål att skapa nästa generations shoppingsupplevelse i fysiska butiker. Bolaget utvecklar och säljer produkter med interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer så som butiker, showrooms och mässor. Bland bolagets kunder återfinns bland annat Eton, MQ, Cervera, Odd Molly, Elkjøp, Apoteket, Mercedes, Volvo och Ford. Med noteringen vill Touchtech intensifiera sin marknadsbearbetning genom att anställa fler säljare, stärka sin positionering samt delta på relevanta mässor och evenemang. Ambitionen är även att inom kort expandera till fler länder.

”För handlare som vill digitalisera sina butiker räcker det inte längre med traditionella hyllor, affischer och kassasystem. Ska butikskoncept anamma digitaliseringen måste e-handeln och teknik införas på ett helt nytt sätt och framförallt implementeras på rätt sätt. Det är här Touchtech kommer in i bilden. Vi vill hjälpa handlare att locka tillbaka konsumenterna och öka konverteringen i butik, genom att tillhandahålla tjänster och know-how som är inkorporerade i Touchtechs egna plattform och som knyter samman skyltning, e-handel och kassa i butik,” kommenterar Touchtechs vd Deniz Chaban

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 6,90 SEK per aktie
Teckningsperiod: 16 oktober 2017 till 6 november 2017
Emissionsvolym: Högst 1 450 000 aktier, motsvarande 10 005 000 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 39,9 MSEK
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 22 november 2017 under kortnamnet TOUCH

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert
Chef Notering, AktieTorget
+46 8 511 68 008
notering@aktietorget.se


Läs som PDF.

Publicerat: 10/13/2017 2:21:23 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se