Zenicor: Socialstyrelsen utreder strokeförebyggande nationellt screeningprogram för förmaksflimmer

Se nyheten

Stockholm 9 juli, 2015

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utreda och bedöma ett införande av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. Utredningen kommer att bedrivas i samverkan med Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmåns-verket (TLV).  Ett nationellt screeningprogram förväntas leda till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer, vilket förväntas ge en betydande minskning av antal strokefall.   

Med screening kommer inte bara färre personer att drabbas av stroke, utan samtidigt uppnås hälsoekonomiska vinster genom att vård- och omsorgskostnaderna för stroke i samhället minskar. Flera svenska studier som gjorts ger ett vetenskapligt stöd för befolkningsscreening för förmaksflimmer.

Socialstyrelsen ska bedöma ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 2017. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 2015 och 2016.

Mats Palerius, VD för Zenicor kommenterar: ”Det är mycket positivt att Socialstyrelsen har fått detta regeringsuppdrag. Ett väsentligt underlag för Socialstyrelsens bedömning kommer att vara de olika forskningsprojekt som är gjorda inom området med Zenicors tum-EKG, samt TLVs hälsoekonomiska rapport som visar att screening för förmaksflimmer med Zenicors tum-EKG är kostnadseffektivt. Ett införande av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer kommer att minska kostnaderna inom svensk sjukvård och undvika stora lidanden. Vi känner oss mycket inspirerade att fortsätta vårt arbete med att ”Hitta Flimmer – Stoppa stroke”. Vårt mål är att ingen människa skall drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat förmaksflimmer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över 3 % av befolkningen som är drabbade. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på ca 300 kliniker i norra Europa. Zenicors lösning består av en handhållen apparat (tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder.

För mer information

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB, mats@zenicor.se, Mobiltelefon: 070-561 55 64.

Högupplösta bilder på Zenicors tum-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Länk till Socialdepartementets beslut:

http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16745


Se nyheten  Further information about Zenicor

Publicerat: 7/9/2015 4:11:31 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se