Dentware: Presenterar mer om det förestående förvärvet av Brånemark Integration AB

Dentware Scandinavia AB:s VD Per Dybwad har tillsammans med Brånemark Integration AB:s VD Mikael Escobar-Bach vid olika evenemang nyligen presenterat mer om Brånemark Integration AB och redogjort för motiven bakom den förestående affären där Dentware köper upp samtliga aktier i Brånemark Integration AB och deras franska dotterbolag BioSmile Sarl.

”Inför det förestående förvärvet är det viktigt att presentera skälet till affären och vår syn på ett framtida förenat bolag och dess ambitioner, både för nuvarande och nytillkomna aktieägare” uttalar Dybwad.

Ni hittar presentation Dybwad och Escobar-Bach har visat upp, samt ett videointervju med dom båda på Dentwares, Aktiespararna och Aktietorgets sidor

http://streamio.com/api/v1/videos/55e55ff66f8d8d7045000036/public_show?player_id=4c9b6854b35ea807b5000001

Per Dybwad

VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Dybwad, VD, Dentware Scandinavia AB

E-post: per.dybwad@dentware.se

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Dentwares försäljning är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Bolagets största marknader är Sverige, Norge samt Frankrike. Dentware är inne i en mycket expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget. Läs mer om Dentware på www.dentware.se

Kort om Brånemark Integration AB

Brånemark Integration AB bildades av ”the father of osseointegration” – Professor P-I Brånemark och hans son Dr. Rickard Brånemark under 2001. Bolaget utvecklar, producerar och säljer tandimplantat och tillhörande komponenter och instrument.

BioSmile Sarl är fokuserat på försäljning och service till dentalmarknaden i Frankrike och har byggt upp en ledande position med ett antal smarta och intelligenta protetiska lösningar med hög kvalité. Bolaget uppvisar en hög tillväxt och har i dag tusentals kunder (tandläkare, kirurger och tandtekniska laboratorier) och har en ledande position på marknaden.  

Läs mer om Brånemark Integration på http://branemarkintegration.com


Publicerat: 9/2/2015 2:41:20 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se