Consensus: Utfall av förtida konvertering

Se pressmeddelandet

På årsstämman den 6 april 2016 i Consensus Asset Management AB beslutades att erbjuda innehavare av konvertibelt förlagslån KV2A 2014/2019 och KV3B 2014/2019 möjlighet till förtida konvertering av aktier med rätt till ränta till och med 31 juli 2016.

Under perioden 14 – 29 april 2016 genomfördes denna möjlighet. Konvertering till aktier gjordes av ca 95% av utestående konverteringslån motsvarande  ca 9,9MKr vilket tillförts bolaget som eget kapital. Efter konverteringen uppgår aktiekapitalet till Kr 37.711.881:45 samt antalet aktier till 754.237.629 st, varav 114.587.398 av serie A och 639.650.231 av serie B.

Mölndal 2016-05-12

Styrelsen

Kontaktperson: Lennart Andersson
Telefon: 031-745 50 51
E-mail: lennart.andersson@consensusam.se


Se pressmeddelandet   Further information about Consensus

Publicerat: 5/12/2016 11:41:15 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se