Beowulf: Fördelning av aktiestock 31 maj 2016

Antalet aktier i Beowulf Mining (AIM: BEM; AktieTorget: BEO) uppgick per den 31 maj 2016 till 479 296 998 aktier, varav 223 715 063 var registrerade som så kallade SDB i Sverige.

Motsvarande siffra per den 31 december 2015 uppgick till 430 313 824 aktier, varav 173 672 737 var registrerade som så kallade SDB i Sverige.

London, 2016-06-09


  Further information about Beowulf

Publicerat: 6/9/2016 8:07:39 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se