Redsense: Redsense Medical och Europas sjuksköterskor lanserar utbildningsprogram

Se pressmeddelandet

Den gångna helgen deltog Redsense Medical i de europeiska sjuksköterskornas förening EDTNA / ERCA Conference 2016 i Valencia Spanien. Under konferensen lanserades ett nytt digitalt utbildningsprogram, i form av en app, som är framtaget av EDTNA / ERCA  med Redsense som sponsor.

Utbildningsappen är tillgänglig för nedladdning på hemsidan (www.redsensemedical.com) och fungerar som pedagogiskt verktyg för vennålsutdragning. Det ger information om vilka dialyspatienter som är riskpatienter, hur sjukvårdspersonal och anhöriga kan minska risken för vennålsutdragning (VND), träningsinstruktioner och så vidare. Appen har en modul för sjukvårdspersonal och en för patienter och anhöriga.

-       Utbildning är viktigt för att öka medvetenhet om risken för vennålsutdragning och därigenom få säkrare vård för dialyspatienten, kommenterar Patrik Byhmer, vd Redsense Medical. Den utvecklade appen är en utbildningsmodul som framförallt kommer att användas för vidareutbildning av vårdpersonal, fortsätter Patrik Byhmer, vd Redsense Medical

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com 
Hemsida: www.redsensemedical.com 

Redsense Medical AB (publ) i korthet
Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten
Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland och Belgien.


Se pressmeddelandet

Publicerat: 9/22/2016 9:18:59 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se