Envirologic: Skatteverket beslutar om fördelning av anskaffningsutgift

Se nyhetsbrevet

Envirologic har begärt besked från Skatteverket om fördelning av anskaffningsvärdet för aktier samt medföljande teckningsoptioner TO 1 B och TO 2 B i företrädesemissionen i juni 2016.

Handeln med teckningsoptionerna TO 1 B och TO 2 B påbörjades den 22 augusti 2016. Medianvärdet av de fem första handelsdagarna med lägsta betalkurser var 0,56 kronor för TO 1 B och 0,82 kronor för TO 2 B. Medianvärdet för aktierna samma tidsperiod var 3,41 kronor.

Av anskaffningsutgiften för aktierna och medföljande teckningsoptioner i Envirologic bör därför 83,2 procent hänföras till de nytecknade aktierna och 6,8 procent till teckningsoptionen TO 1 B samt 10,0 procent till teckningsoptionen TO 2 B.

En Unit innehöll två aktier, en teckningsoption TO 1 B och en teckningsoption TO 2 B till teckningskursen 7 kronor. Därmed anses varje aktie anskaffad för 2,91 kronor. Teckningsoptionen TO 1 B anses anskaffad för 0,48 kronor och teckningsoptionen TO 2 B anses anskaffad för 0,70 kronor.

Uppgifterna om anskaffningsvärde ska användas i kommande deklaration vid försäljning av:
a)    aktier tecknade i nyemissionen;
b)    teckningsoptionerna TO 1 B och TO 2 B; och/eller
c)    aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna TO 1 B och TO 2 B som erhållits i samband med nyemissionen.

Endast de som tecknat eller köpt Units i aktiedepå eller VP-konto berörs av uppgifterna. De som tecknat eller köpt Units via ISK eller kapitalförsäkring berörs inte av uppgifterna.

Uppsala den 29 september 2016
Styrelsen i Envirologic AB (publ)

För mer information
Mer information finns på www.envirologic.se
kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se 
eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic
Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.


Se nyhetsbrevet   Further information about Envirologic

Publicerat: 9/29/2016 11:19:55 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se