Orasolv: Kvartalsrapport i Orasolv AB (publ) - fortsatt tillväxt

Se kvartalsrapporten

Kvartalsrapporten för Orasolv AB (publ) för 2016 Q3 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.orasolv.se samt på Aktietorgets hemsida.

_______________________________

Stockholm den 27 oktober 2016

ORASOLV AB (publ)

Verkställande direktören

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Hallberg                             Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB                               CFO Orasolv AB
Tel: 0704-83 38 11                         Tel: 0707-20 58 00

Oralsolvs affärsidé är att utveckla och förvärva helägda tandvårdsmottagningar. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.


Se kvartalsrapporten  Further information about Orasolv

Publicerat: 10/27/2016 8:41:16 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se