Orasolv: Information från investerarträff 27 oktober 2016

Se news releaseDocument dividerSe presentation

Vid investerarträffen den 27 oktober presenterade VD Håkan Hallberg och CFO Birgitta Lönnberg innehållet i delårsrapporten. I mötet redogjordes för planerna för framtiden och förväntningarna på den nya VD:n Michael Lagerbäck som tillträder den 12 januari 2017.

Presentationen finns i sin helhet på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Hallberg                                                    Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB                                                      CFO Orasolv AB
Tel: 0704-83 38 11                                                Tel: 0707-20 58 00

Oralsolvs affärsidé är att utveckla och förvärva helägda tandvårdsmottagningar. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.


Se news releaseDocument dividerSe presentation  Further information about Orasolv

Publicerat: 10/27/2016 2:09:54 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se