Interfox Resources: Styrelseledamoten Jonathan Collins blir bolagsjurist för FEPI

Se nyheten

Jonathan Collins, Styrelseledamot i IFOX, har per den 1 november 2016 efter 19 års tjänst inom Jardinegruppen i Hongkong avslutat sin anställning där och återgår i stället till att bli intern bolagsjurist för The Far East and Pacific Investments Inc., ”FEPI” (huvudägare i Interfox Resources AB (publ) ”IFOX”) per 2017-01-01, en position han tidigare hade fram till 1997. Han kommer i framtiden att vara baserad i Europa, dit han flyttar med sin familj efter att ha bott i Hongkong sedan 1993.  

Jonathan fortsätter sitt uppdrag som styrelseledamot för IFOX och kommer tills vidare att stanna kvar i Hongkong för att assistera IFOX med de aktiviteter som pågår där.  

Jonathan Collins har 185 000 aktier i IFOX.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Häggkvist, ansvarig för ekonomisk rapportering samt investerarrelationer.

Email: thomas@interfox.com samt tel 070-552 26 22

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.


Se nyheten

Publicerat: 11/2/2016 9:48:11 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se