Axonkids: Kommuniké från extra bolagstämma den 2 november 2016

Se pressmeddelandet

Axonkids AB, org. nr. 556791-1887: Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen bemyndigande att besluta om och genomföra företrädesemission enligt styrelsens förslag.

Under stämman anförde verkställande direktör Daniel Johansson följande;

”Under 2016 har Axonkids för första gången vänt till vinst sedan bolaget grundades 2009. Vår omsättning ökar med nästan 100% och vi har tillräckligt med kapital för hantera den löpande driften. Vårt modell program har varit på marknaden i cirka 5 år och det är dags att planera för nästa generations produkter. Det tar mellan 2-4 år att ta fram en helt ny produkt plattform och investeringen kan uppgå till mellan 5-10 miljoner kronor. Målsättningen med att utveckla nästa generations bilbarnstol är att etablera Axonkids som ett ledande företag inom innovation samt att hitta nya tillväxtmöjligheter för att lyfta bolaget till nya nivåer. Bemyndigandet att kunna genomföra en nyemission ger oss möjlighet att starta det nya utvecklingsarbetet för att säkerställa denna långsiktiga hållbara utvecklingen för Axonkids.”

Beslutet innebär att stämman bemyndigade styrelsen att genomföra en eller flera företrädesemissioner av maximalt 1 500 000 aktier till marknadsmässiga villkor. Beslutet kommer att innebära en maximal ökning av antalet aktier med 18.3% och bemyndigandet gäller fram till den ordinarie bolagstämman som brukar ske under maj månad 2017. Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2016-12-31.

För ytterligare information kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-566733

Kort om Axonkids AB
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i bland annat Kina. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig i världen. Alla bilbarnstolar från Axonkids är godkända enligt den europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04. 


Se pressmeddelandet  Further information about Axkid

Publicerat: 11/2/2016 5:11:19 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se