Dignita Systems: Claes Tingvall hjälper säkerhetsbolaget Dignita Systems att rädda liv

Se pressmeddelande

Dignita Systems vision är att rädda liv med sina alkoholsäkringsprodukter, och Dignita har nu ingått avtal med in Claes Tingvall, med erfarenhet bl.a. som Trafiksäkerhetsdirektör för Trafikverket och professor i trafiksäkerhet vid Chalmers tekniska högskola, som rådgivare I strategiska frågor.

”Vi på Dignita är väldigt glada att vi kunnat knyta Claes till oss med en erfarenhet som vi har stor nytta av när vi nu intensifierar vårt arbete att utveckla befintliga samt nya innovativa lösningar som våra kunder har behov av, som är enkla att använda och som är attraktiva att äga. Vår vision är ”att rädda liv”, och med Claes hjälp kan vi rädda fler”, säger Anders Eriksson, VD Dignita

”Jag har arbetat länge med att minska antalet dödsfall och allvarliga skador i trafiken och som delaktig i utvecklandet av nollvisionen så är det självklart att jag vill vara med och ge stöd till Dignita. Dignita är ett spännande bolag som jag ser fram emot att hjälpa i deras arbete att rädda liv”, säger Claes Tingvall

Om Dignita Systems AB (publ)

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare

Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolaget är listat på aktietorget (DIGS)

För mer information:

Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ)

Telefon: +46(0)70 314 55 90
E-post: anders.eriksson@dignita.se  

Hemsida: www.dignita.se


Se pressmeddelande

Publicerat: 11/7/2016 2:24:13 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se