Taurus Energy: Uppdatering angående jämförande foderstudie

Se nyhetsbrev

Quad County Corn Processors har meddelat Taurus att produktionen av Distillers Grains (foderprodukten) med XyloFerm® respektive omodifierad jäst är avslutad och att proverna nu har skickats till ett oberoende laboratorium för analys. Analysresultaten kommer snarast möjligt granskas av Taurus expertpanel.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69

info@taurusenergy.eu


Se nyhetsbrev  Further information about Taurus Energy

Publicerat: 11/15/2016 4:36:07 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se