Axonkids: Axonkids genomför nyemission

Se pressmeddelande

Styrelsen i Axonkids AB har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 november 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget 8,25 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Axonkids modellprogram har varit på marknaden i cirka 5 år och det är dags att planera för nästa generations produkter. Det tar mellan 2-4 år att ta fram en helt ny produkt plattform och investeringen kan uppgå till mellan 5-10 miljoner kronor. Målsättningen med att utveckla nästa generations bilbarnstol är att etablera Axonkids som ett ledande företag inom innovation samt att hitta nya tillväxtmöjligheter för att lyfta bolaget till nya nivåer.

Under 2016 har Axonkids för första gången vänt till vinst sedan bolaget grundades 2009. Hittills i år har omsättningen ökat med cirka 80 procent och bolaget har tillräckligt med kapital för att hantera den löpande driften. Styrelsen anser att en nyemission är bästa sättet för att ge bolaget möjlighet att starta det nya utvecklingsarbetet för att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling för Axonkids.

Villkor för nyemissionen
- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
- Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.
- Emissionskursen är 5.50 SEK per aktie.
Företrädesemissionen omfattar högst 1 366 666 aktier. Därutöver tillkommer en överteckningsoption som styrelsen kan nyttja helt eller delar av vid övertecknad emission. Överteckningsoptionen uppgår till 133 334 aktier och erbjuds först och främst till befintliga aktieägare genom så kallad subsidiär teckningsrätt.

Tidsplan för nyemissionen
- Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 22 november 2016.
- Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 23 november 2016.
- Avstämningsdag är 24 november 2016.
- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 28 november – 15 december 2016.
- Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 28 november – 13 december 2016.
- Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 28 november 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen vilket beräknas bli i början av januari 2017.


Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.axonkids.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Eminovas hemsida www.eminova.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Daniel Johansson, e-mail daniel.johansson@axonkids.com, tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axonkids.se.

Kort om Axonkids AB
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i bl.a. Kina. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.


Se pressmeddelande  Further information about Axkid

Publicerat: 11/16/2016 1:07:20 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se