Ecoclime: Ecoclime och Evertech blir partners till ElectriCity/Hammarby Sjöstad 2.0

Se nyhetsbrev

ElectriCitys styrelse har beslutat att Ecoclimes huvudägare JLO Invest AB ska upptas som medlem i föreningen. Därmed får företag i JLO-sfären, innefattande Ecoclime och Evertech, partnerskap och tillgång till ElectriCitys nätverk och matchmaking, samt den exportplattform som Energimyndigheten beslutat stödja etableringen av i Hammarby Sjöstad 2.0, med IVL som utförare.

- Med partnerskapet räknar vi även med att vi snart ska kunna presentera de första affärsprojekten som resultat av partnerskapet,ger Lennart Olofsson Ecoclimes VD.

Genom partnerskapet får Ecoclime tillgång till det nätverk som omger Hammarby Sjöstads och ElectriCITYS verksamhet främst vad gäller energieffektivisering i Stockholmsregionen; www.electricitystockholm.se och det nationella nätverk som etablerats med städer som Malmö, Göteborg och Umeå.

Medlemskapet betyder även att företagen erbjuds matchmakingaktiviteter tillsammans med partnerskapets medlemmar som innefattar närmare 2000 företag och organisationer i Sverige inom cleantechbranschen, omfattande såväl kunder som leverantörer och myndigheter.

Ecoclime erhåller även tillgång till den exportplattform som ska byggas upp, på basis av de mer än 7 000 internationella besökare främst från bostadsbranschen som varje år besöker Hammarby Sjöstad 2.0, och därmed möjlighet att träffa och presentera samt inleda relationer med utvalda grupper av företagsbesökare och myndigheter.

Lennart Olofsson igen:

- Vi ser en stor potential i detta partnerskap, där vi redan noterat vilken affärsmässig betydelse Hammarby Sjöstad haft som skyltfönster för medlemsföretagen, t ex Envac, ABB och Volvo, vad gäller relationerna och affärerna på såväl den svenska som olika internationella marknader med Hammarby Sjöstad som ett samlande varumärke för svensk cleantech inom bl a hållbart byggande, avfallshantering, energieffektivisering och Eco Governance.


Se nyhetsbrev  Further information about Ecoclime

Publicerat: 11/28/2016 9:22:45 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se