FXI: Sista dag för handel med BTA

Se pressmeddelande

FX International AB har slutfört nyemissionen som beslutades av styrelsen den 5 oktober 2016 enligt bemyndigande av bolagsstämman den 21 december 2015.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

Sista dag för handel med BTA1 är tisdagen den 6 december 2016. Stoppdag hos Euroclear är onsdagen den 8 december 2016.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionen kommer att uppgå till
1 088 169,25 SEK fördelat på 4 352 677 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Helsingborg den 2016-12-02

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                                                                                                               Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                                                                     Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                                                                                E-post: johan.wiklund@fxi.se


Se pressmeddelande  Further information about FXI

Publicerat: 12/2/2016 3:36:34 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se