Orasolv: Flaggningsmeddelande

Se flaggningsmeddelande

Bertil Haglund förvärvar 5.000.000 aktier Orasolv AB.

Bertil Haglund, styrelseledamot i Orasolv har den 2 december via Lectica AB, förvärvat 5.000.000 aktier i bolaget. Efter genomförd transaktion äger Bertil Haglund 20.167.751 aktier i Orasolv vilket motsvarar 10,68 % av kapital och röster.

Före transaktionen ägde Bertil Haglund (via Lectica AB) 15.167.751 antal aktier i Orasolv vilket motsvarade 8,0% av kapital och röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Hallberg                                                   Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB                                                    CFO Orasolv AB
Tel: 0704-83 38 11                                              Tel: 0707-20 58 00

Oralsolvs affärsidé är att driva, utveckla och förvärva helägda tandvårdsmottagningar. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.


Se flaggningsmeddelande  Further information about Orasolv

Publicerat: 12/5/2016 8:38:45 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se