Amhult 2: Amhult 2:s nyemission övertecknad med 28,6 %.

Se pressmeddelande

Pressmeddelande 21/16
2016-12-09

Den 5 december stängde nyemissionen i Amhult 2 AB (publ). När styrelsen summerat utfallet av emissionen kan det konstateras att emissionen uppgående till ca 55 miljoner kronor övertecknades med 28,6 procent.

Företrädesemissionen omfattade högst 688 933 B-aktier till en teckningskurs om 80 kronor per aktie. Emissionen tecknades till 81 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionskostnaderna beräknas till 0,9 miljoner kronor.

Totalt tecknades aktier för drygt 70 miljoner kronor, förutom det teckningsåtagande om 9 miljoner kronor och den garanti om 7 miljoner kronor som Tipp Fastighets AB lämnat. För att möjliggöra en bredare spridning av aktierna till allmänheten har Tipp Fastighets AB i enlighet med villkoren för teckningsförbindelsen som redovisades i det offentliggjorda emissionsprospektet avstått teckning i emissionen. Därigenom kommer även en stor del av de som tecknat sig för aktier utan företrädesrätt att erhålla tilldelning.

Genom emissionen har finansieringen av fortsatt utbyggnad av Amhult Centrum etapp II säkrats.

Eigil Jakobsen, styrelseordförande:

”Det är glädjande att intresset för Amhult 2:s B-aktie har varit stort och vi kommer nu fortsatt obehindrat att arbeta med utvecklingen av Amhult Centrum, etapp II. Emissionen stödjer oss i finansieringen av detta arbete”.

Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier Amhult 2 uppgå till 6.847.533 aktier, varav 2.025.000 aktier av serie A och 4.822.533 aktier av serie B.

Amhult 2 AB (publ)


Se pressmeddelande  Further information about Amhult 2

Publicerat: 12/9/2016 8:29:37 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se