Interfox Resources: Kommunikationssvårigheter

Se pressmeddelandet

Trots det allvarliga och akuta läget med ett pågående handelsstopp, väljer Aktietorget att bryta vederbörlig kommunikation med Interfox Resources AB (publ) (”Bolaget” eller ”IFOX”).

Efter att Bolaget i onsdags 15:00 träffade Aktietorget och överlämnade den överenskomna information som skulle stilla deras påstådda "oro", vilken i måndags angavs vara den enda anledningen att Bolagets aktie hålls handelsstoppad, slog Aktietorget likväl inte på handeln.

Med anledning av detta, tillskrev styrelseordförande Max Renard Aktietorget igår 09:59 med fem frågor, främst angående hävandet av handelsstoppet. Något svar kom inte, vilket Bolaget upplever som anmärkningsvärt. Med anledning av detta sökte Bolagets advokater Aktietorget per telefon under gårdagen, både på inblandade befattningshavares mobiler samt på Aktietorgets huvudnummer. Ingen svarade på något av numren.

I stället fick Bolagets advokater ett email från Advokatfirman Vinge igår 15:59, där man meddelar att all kommunikation mellan IFOX och Aktietorgets Marknadsövervakning ska hädanefter gå via Vinge. Detta upplever Bolaget som ett både märkligt och tvivelaktigt förfarande, som ytterligare understryker hur särskilda regler tillämpas ad hoc för IFOX.

Ovanstående förfarande förändrar dock inte att Bolaget önskar svar på frågorna, främst kring handelsstoppet. Bolagets advokater uppmanade därför Vinge att lämna svar.

Igår 23:39 meddelade Vinge "Vi har inte någon uppgift om handelsstoppets varaktighet".

Följaktligen har Aktietorget delegerat kommunikationen till en tredje part som är distanserad från verksamheten och oförmögen att ge relevanta svar. Bolaget har svårt att se att detta skulle vara förenligt med hur en marknadsplats ska drivas.

Resultatet är dessvärre att IFOX aktie alltjämt är handelsstoppad utan att Bolaget ens har blivit informerat om varför.

Max Renard kommenterar "Jag beklagar verkligen den uppkomna situationen och hur Aktietorget hanterar den. Främst känner jag medlidande med alla dessa aktieägare som har gått in kortfristigt med planen att likvidera inför julen - med eller utan vinst. Jag talade med flera sådana under vår aktieägarsammankomst i onsdags. Dessutom är jag lite förvånad att plötsligt se Vinge på andra sidan bordet. Detta är en firma som jag anlitat, främst för med affärer med kinesiska statsbolag, och i samband med detta betalat miljonbelopp i arvoden till dem, senast så nyligen som 2011. Dock är jag glad att Aktietorget har tagit in utomstående kompetens."

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Häggkvist, ansvarig för ekonomisk rapportering samt investerarrelationer.

Email: thomas@interfox.com samt tel 070-552 26 22

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar Bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.


Se pressmeddelandet

Publicerat: 12/16/2016 9:41:45 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se