Envirologic: Kommuniké från extra bolagsstämma i Envirologic

Se pressmeddelande

Vid den extra bolagsstämman, 2016-12-16 beslutades 

  • att bolagets styrelse ska ökas till fem ordinarie styrelseledamöter samt
  • att Leif Glantz ska bli den nya ordinarie styrelseledamoten i Envirologic AB. I övrigt en oförändrad styrelse.

Vid det följande konstituerande styrelsemötet valdes Leif Glantz till styrelsens ordförande och Kenneth Alness avtackades som ordförande.

Leif Glantz är 68 år och fil. doktor i kärnfysik. Han är grundare och f.d. koncernchef och VD för Scienta Scientific AB (f.d. Gammadata AB). Leif Glantz äger indirekt 300 000 aktier i Envirologic.

Uppsala 2016-12-17

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

Om Envirologic

Envirologic är ett miljöföretag och en ledande global leverantör av robotiserade/automatiserade tvättlösningar i besvärliga arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat en tvättrobotteknik, som innebär att bolagets kunder på ett kostnadseffektivt sätt, får rena och hygieniska miljöer utan att äventyra de anställdas hälsa. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher, främst inom djurproduktion, erbjuder bolaget flexibla, helintegrerade tvättlösningar med service och support.

Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) och har levererat fler än 600 robotar till 18 länder i Europa, Japan, Nordamerika och Australien.

Bolaget har sin verksamhet i Uppsala.

Mer information finns på www.envirologic.se eller vid kontakt med Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se eller per telefon +46 18 39 82 30


Se pressmeddelande  Further information about Envirologic

Publicerat: 12/19/2016 8:27:39 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se