IMINT: Imint publicerar uppdaterad "FAQ" på Bolagets hemsida

Se nyhetsbrevet

Intresset för Imints affärsmodell, produkter och kunder är stort och många frågor kommer in till Bolaget. I syfte att klargöra Imints principer för informationsgivning och att ge allmänheten svar på de mest frekventa frågorna, har Bolaget uppdaterat sektionen ”FAQ” och ”Informationsgivning” på Imints hemsida; www.imint.se/invest/faq/ och www.imint.se/invest/informationsgivning/. Detta gör Bolaget med ambitionen att behandla alla intressenter lika och att säkerställa informationens tillförlitlighet.

# # #

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint AB

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com 

Jens Ålander, COO/CFO Imint AB

E-post: jens.alander@vidhance.com 

www.imint.se

www.vidhance.com 


Se nyhetsbrevet  Further information about IMINT

Publicerat: 12/19/2016 2:42:45 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se