Zenicor: Första förmaksflimmer screeningprojektet med Zenicor-EKG i Finland

Se pressmeddelandet

Stockholm 20 december, 2016

I Finlands första förmaksflimmer screeningprojekt med Zenicor-EKG samarbetar Hälso- och sjukvården och Universitetssjukhuset i Uleåborg, Zenicor, Biosense Webster samt Bayer för att förhindra strokeinsjuknanden och förbättra vårdkedjan för patienter med förmaksflimmer.

De senaste åren har intensiv forskning genomförts för att hitta förmaksflimmer hos personer med riskfaktorer för stroke om de skulle upptäckas ha förmaksflimmer. Dock missas fortfarande ofta patienter med symtom i rutinsjukvården.

I projektet som pågår under 2017 kommer det utvecklas och utvärderas effektivare rutiner för patienter med förmaksflimmer. Patienterna screenas för förmaksflimmer med Zenicor-EKG på flertalet vårdcentraler och vårdavdelningar i området. Syftet med projektet är att förebygga stroke och återinsjuknanden med besvärande symtom från hjärtat genom att hitta förmaksflimmer tidigare och därmed kunna erbjuda tidigare vård med blodförtunnande medicinering och ablation. Ett lyckat projekt kan leda till att metoden sprids till övriga Finland och andra länder.

VD Mats Palerius kommenterar:

”Vi är glada att kunna vara med och starta det första screeningprojektet i Finland tillsammans med Biosense Webster och Bayer samt Universitetssjukhuset och Hälso- och Sjukvården i Uleåborg. Det starka vetenskapliga läget för Zenicor-EKG har gjort att vi åter valts som utrustning i ett screeningprojekt och vi ser att vi genom att screena för förmaksflimmer hos patienter med symtom kan förhindra stora kostnader för samhället. Tillsammans med starka samarbetspartners som Bayer och Biosense Webster kan vi verkligen göra skillnad för patienter i Finland. Detta är ett viktigt referensprojekt för Zenicor”

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system för diagnostik av olika hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och används idag på över 300 kliniker i Norden, Tyskland och Storbritannien. Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicors tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder.

Fakta om förmaksflimmer i Finland:

  • I Finland får 14 600 personer stroke årligen
  • En tredjedel av alla strokeinsjuknanden kan bero på förmaksflimmer
  • Enligt en svensk studie har ca 3 % av befolkningen förmaksflimmer. Det motsvarar 135 000 patienter med förmaksflimmer i Finland
  • 2015 genomfördes ca. 260 ablationer per miljon invånare i Norden. Finland ligger kraftigt under snittet

För mer information

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB, mats@zenicor.se, Telefon: +46 70 561 55 64

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Länk till gemensam pressrelease från Bayer, Biosense Webster och Zenicor:

http://zenicor.se/wp-content/uploads/2016/12/Press-Release_atrial-fibrillation-pilot_Oulu_2016.pdf


Se pressmeddelandet  Further information about Zenicor

Publicerat: 12/20/2016 11:01:51 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se