Igrene: Igrene söker verkställande direktör

Se pressmeddelande

Igrenes verkställande direktör Mats Budh har meddelat styrelsen att han önskar trappa ner och därmed kommer bolaget nu att söka efter en efterträdare.

Mats Budh är en av grundarna till Igrene och han har varit verksam i bolaget som arbetande ordförande fram till 2012 och därefter som dess vd.

Såväl styrelsen som Budh påpekar att detta beslut är en naturlig följd av att bolaget nu räknar med att stå inför uppgiften att fastställa och kommer-sialisera de fyndigheter bolaget identifierat i sitt fältarbete.

Budh, som fyllt 70 år i augusti i år, säger att den stora utmaningen för hans efterträdare är att bedöma volymerna av gas och olja, att bevisa dem genom borrningar och produktionstester, att utveckla metoder för att kommer-sialisera fyndigheterna, att utverka nödvändiga tillstånd för undersökningar och produktion samt att säkerställa tillräckligt med kapital för att finansiera bolagets aktiviteter.

Mats Budh avgår som vd när efterträdaren utsetts. Budh lämnar inte Igrene utan kommer att kvarstå som rådgivare till styrelsen och dess vd.

För ytterligare information kontakta

Ola Blumenberg, ordförande, eller                                               Mats Budh, verkställande direktör, ola.blumenberg@igrene.se                                                            mats.budh@igrene.se

070-399 82 85                                                                                        070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se


Se pressmeddelande  Further information about Igrene

Publicerat: 12/21/2016 1:45:33 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se