Axonkids: Axonkids företrädesemission tecknad till 110 procent

Se pressmeddelande

Den företrädesemission som Axonkids AB genomfört under perioden 28 november – 15 december 2016 tecknades till 110 procent. Då emissionen blev övertecknad har styrelsen beslutat att nyttja den överteckningsoption som var en del av villkoren för emissionen. Därmed nyttjas hela det emissionsutrymme den extra bolagsstämman den 2 november 2016 gav styrelsen att besluta om. Emissionen tillför därmed bolaget 8,25 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 0,3 MSEK.

Emissionen medför att antalet aktier ökar med 1 500 000 stycken. Efter emissionen kommer därmed bolaget att ha 9 700 000 aktier och ett aktiekapital på 970 000 kronor.

Syftet med emissionen

Axonkids försäljning utvecklas mycket starkt i Europa och bolaget tar marknadsandelar då kunskapen om fördelarna bakåtvänt åkande för barn håller på att slå igenom hos konsumenterna. Bolagets modellprogram har varit på marknaden i cirka 5 år och det är dags att planera för nästa generations produkter. Det tar mellan 2-4 år att ta fram en helt ny produkt plattform och investeringen kan uppgå till mellan 5-10 miljoner kronor. Målsättningen med att utveckla nästa generations bilbarnstol är att etablera Axonkids som ett ledande företag inom innovation samt att hitta nya tillväxtmöjligheter för att lyfta bolaget till nya nivåer.

”Det är väldigt roligt att vi fått en fulltecknad emission. Med stöd av det kapitalet kan vi titta framåt och utveckla vår nästa generation av bilbarnstolar. Den löpande försäljningen utvecklas fantastiskt bra, och med ett nytt modellprogram om några år hoppas vi kunna fortsätta att vara den ledande aktören för bakåtvänt åkande med ett modernt produktutbud”, kommenterar VD Daniel Johansson utfallet av emissionen.

För ytterligare information om Axonkids och den avslutade nyemissionen kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axonkids.se.

Kort om Axonkids AB

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i bl.a. Kina. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.


Se pressmeddelande  Further information about Axkid

Publicerat: 12/21/2016 4:28:52 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se